Σιγά που είναι καλύτερος εκείνος ο Ζουμπερκερ πως σκατά τον λένε...